Sommarsäsongen är över och nu fortsätter arbetet att utveckla verksamheten inför nästa år.

”Att arbeta för att skapa en danspaviljong har många bottnar. Jag tror på den som en plattform för att upptäcka alla olika danskulturer som finns. Jag tror på paviljongen som en mötesplats för människor från många olika bakgrunder. En plats där ursprung och social status inte spelar någon roll utan att man möts förenade av dansglädjen, ett sammanhang där alla kan känna sig inkluderade och sedda. En kulturyttring som präglas av deltagande och skapande och nyfikenhet. En sån plats behövs mer än någonsin.” – Henrik Eriksson, ordförande Uppsala danspaviljong