Danspaviljongen - en kulturell mötesplats som gör Uppsala till en levande sommarstad.Uppsala danspaviljong är med i Uppsala kommuns arbete med att ta fram en innerstadsstrategi för hur centrum ska utvecklas. Massor med dansevenemang på danspaviljongen gör det roligt och spännande att vistas i stadskärnan.

Uppsala danspaviljongs remissvar om innerstadsstrategin (samrådsversionen nov 2015).

Uppsala danspaviljongs remissvar om innerstadsstrategin (utställningsversionen aug 2016).

Läs mer om Uppsala kommuns förslag till innerstadsstrategi här (pdf, 6 MB) .

Läs en sammanfattning av förslaget till innerstadsstrategi.

Läs sammanställningen av alla enkätsvar från samrådet om innerstadsstrategin. (sök på ”dans” för att hitta alla synpunkterna om danspaviljongen)

#018pol