Vi finns i stadsträdgården

Uppsala Danspaviljong ligger i Stadsträdgården, Uppsala. Alldeles vid Hamnspången, ett stenkast från Fyrisån.
Hit tar du dig enkelt till fots, på cykel eller med bil.