Det var en gång…

Idén runt och tankarna på en central danspaviljong i Uppsala har funnits i ett antal år. Det har dansats på bryggor och restauranter men önskan om en central samlingspunkt har bestått. 2011 väcktes åter diskussionen att det kanske vore dags att dra lite mer aktivt i det hela. Sagt och gjort, kommunen kontaktades, och efter diskussioner och givande samtal togs ett beslut om att bygga en dansbana i Uppsala Stadspark!

Inför sommarsäsongen år 2013 lades ett nytt golv på banan, och ett tillägg i form av sittbänkar och yta för högtalare tillkom.

Dansbanan är tänkt för alla. För dig som dansat hela livet. För dig som inte tagit ett danssteg men tyckt att det vore spännande att testa på. För gammal och ung och alla däremellan. Alla kan dansa och här finns något för alla!

Arbetet med danspaviljongen fortgår dock fortfarande och i framtiden ses en paviljong med tak och oändliga möjligheter till dans oavsett väder…

… och de dansade lyckliga i alla sina dagar