Uppsala danspaviljong är aktivt involverade i utvecklingen av Stadsträdgården i Uppsala.Vårt mål är att det byggs en danspaviljong i Stadsträdgården.

Det pågår just nu många intressanta projekt och processer i Uppsala kommun där stadsparken finns med.