Välkommen att bli medlem i föreningen Uppsala danspaviljong!

Medlemsavgiften är 100 kr / år.

Klicka här för anmäla medlemsskap för 2016!

Som medlem i föreningen Uppsala danspaviljong stödjer du vårt arbete med att främja Uppsalas danskultur genom att:
* skapa möjligheter att dansa utomhus under sommaren
* verka för att Uppsala kommun bygger en vacker danspaviljong i Stadsträdgården.
* visa upp Uppsalas stora och breda dansutbud

Tack för ditt stöd!